26 Ekim 2009 Pazartesi

Başarılı Bir Projeyi Uygulamak

Proje ile ilgili iletişim kurmakProjeye başlarken/giriş: Projeye başlarken etkili sorularla, öğrenciler arasında beyin fırtınası yaparak başlarım.Beklentiler, anahtar görevler ve sorumluluklar: Öğrencilerime proje boyunca öğrenme seviyelerine göre anahtar görevler veririm ve sorumluluklarını takip ederim.
Başarıyı kutlama ve projeyi bitirme: Öğrencini her doğrusu güzel sözlerle mükafatlandırılır; yanlışları da iğnelemeden düzeltilmeye çalışılır. Ayrıca farklı tebrikler de sunulabilir.
Zamanlama ve geçişler: Okul zaman çizelgesi: Öğrencilere projenin bütününü içeren bir çalışma programı hazırlarım. Bu programa uylup uyulmadığının takipçisi olurum.
Öğrenci devamı: Proje bir program dahilinde olacağı için çalışma programına uyumun önemini daha önceden kavratıp devamsızlık gibi bir seçeneklerinin olmadığını bilmelerini kavratmaya çalışırım.
İşbirliği Grup türleri: Grupları, araştırma ve röportaj yapacaklar, fotğraf çekecekler vs. gibi alanlarda öğrencilerin ilgi alanlarına göre önceden oluştururum.
Grupları yönetme ve izleme: Öğrencinin proje aşaması boyunca takip edilmesi ve geribildirimlerle bunun öğrencilere duyurulması daha verimli bir ürün ortaya koyacağından önemli bir nokta diye düşünüyorum.
Grup4(Esin SAĞIR,Sema KAYA, Mehmet ÖZTÜRK, Mürşit ÖTÜN)

Kurs Deneyimlerini Yansıtma

Bu kurs boyunca öğrendiklerinizden hangisinin öğrencilerinizin daha kalıcı öğrenmesi üzerinde daha büyük bir etki yapacağını düşünüyorsunuz?
Öğretmenin her aşamayı düşünerek, projeyi planlaması olası problemleri azaltacağından öğrenci sorunsuza yakın bir çalışma geçirecektir. Bu da öğrencinin çalışma motivasyonuna etki edip kalıcı öğrenme üzerine etki yapacaktır.Burdaki işbirlikli çalışma aslında sadece grup üyeleri arasında değildir. Öğrenci; öğretmenini veliyi vede teknolojiyi kullanarak her süreçte beraber olmaktadır. Her insan (özellikle çocuklar) sözden daha çok davranıştan etkilenir.Etkinliklerin bir kısmında beraber çalışılacağı için kalıcı öğrenme üzerinde etkili olacağını düşünüyorum.Değerlendirme araçlarıyla sadece sonucu değerlendirilmeyip planın her sürecinde fazlasıyla olması öğrencinin bir başıboşluk içinde olmadığını hissettirir. Değerlendirmenin sadece öğretmen tarafından olmayıp akran ve özdeğerlendirmenin de olması kalıcı öğrenmeye etkilidir.Bilgisayar ve internetten hoşlanan bir yeni nesil var. Ailesinden aldıkları tepkiler genellikle ''bilgisayarı bırak dersine çalış'' olan öğrenciler sevdiği bir uğraşla (teknolojiyle) ders konularını bütünleştirecektir. Merakla ve sevgiyle yapılan çalışmalarda öğrenmelerde kalıcıdır.
Grup4(Esin SAĞIR, Sema KAYA, Mehmet ÖZTÜRK, Mürşit ÖTÜN)

Öğrenci Projelerinin Gösterimi

Bu gösterim fikirlerinden hangilerini sınıfınızda kolayca uygulayabilirsiniz?
Bütün grup gösteriminin, yaş ve becerilerine daha uygun olduğunu düşündüğüm için sınıfımda daha kolay uygulayabileceğimi düşünüyorum.
Öğrencilerinizi etkili bir gösterime hazırlamak için ne yapmanız gerekmektedir?
Denetim listeleri ve değerlendirme araçları ile öğrencilerin özyönelim, öz yönetim, özdeğerlendirmesini sağlayarak konu dışına çıkmadan istenilenleri yapması sağlanır. Kendisinin ihtiyacı olan bilgi ve becerilerin (21.yy becerileri) kazandırıldığını öğrencide farkederse kendine güveni gelecektir. Ayrıca motivasyonu sağlamak için veli, okul md., öğretmenler vs. büyüklerin ve diğer katılımcılarında izleyip geri bildirim de bulunacakları söylenirse etkili bir gösterim olacağını düşünüyorum.
Öğrencilerinizin arkadaşlarına yapıcı geribildirim vermelerini nasıl sağlayabilirsiniz?
Çalışmalar sırasında geri bildirimin nasıl verileceğini açıklarım. Önce olumlu bakış açısıyla hareket edip sunumun güzel, iyi, doğru taraflarını dile getirmelerini; eğer bir eksiklik / yanlışlık bulmuşlarsa çözüm önerisi sunmalarını belirtirim.

Öğrencilerinizin çalışmalarını geliştirmelerinde arkadaşlarından aldıkları geribildirimleri ve kendini değerlendirme sistemlerini kullanmalarını sağlayacak ne tür stratejiler kullanabilirsiniz?

Çalışma sonucun da bu çalışmada öğrendiklerin, kazandıkların, yapamadıkların, yapmak istediklerin neler gibi sorular sorulup bir daha ki projesinde bunları da düşünmesini sağlatabilirim.
Grup4(Esin Sağır, Sema KAYA, Mehmet ÖZTÜRK,Mürşit ÖTÜN)

grup bilmece(İlke ÇATAROĞLU,Kimya MURATOĞLU,Hüseyin FIRAT,Kadri YALIN)

BAŞARILI BİR PROJEYİ UYGULAMAK
Projeye başlarken üzerinde çalışılacak konu saptanır.Projenin amacı açıklanır.Yapılacak çalışmalar anlatılır.
Projenin yürütülmesinde bir zaman çizelgesi hazırlanır.Öğrencilerin projeye katılımı izlenir.
Proje gerçekleştirilirken gruplar oluşturulur.Grup üyeleri ve başkanları seçilir.Başkan tarafından grup yönetilir ve izlenir.Eksiklikler giderilmeye çalışılır.
Proje üzerinde çalışılırken gerekli materyaller kullanılır.Öğrencilerin 21. yüzyıl teknolojilerini kullanmaları sağlanır.

24 Ekim 2009 Cumartesi

modül 6 da öğrendiklerimz

Bu modül, öğrencilerin öz-yönelimli öğrenen olmalarının ve öğretimin öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre tasarımlanmasının önemini kavramınıza yardımcı oldu mu? Nasıl?
Evet oldu.
Öğrencilerin bireysel olarak öğrenmeyi farklı şekillerde gerçekleştirmesi olgusunu göz önünde bulundurarak öğrencilere, öğrenme süreçlerinde kontrolün kendilerinde olduğunu öğretmenin sadece bir gözlemci veye rehber olduğunu hissettirmenin gerektiğini, bunun yanısıra öz-yönelimi, öz-yönetimi, öz-değerlendirmeyi destekleyen ve geliştiren bir değerlendirme aracının mutlaka olmasına çalışırdım. Öğrenmede en önemli noktanın öğrencinin öğrenme şekli bireysel farklılığı olduğunu anlamama yardımcı oldu..
Öğrencilerime, öz-yönelimli öğrenen bireyler olmaları için nasıl yardım edebilirim?
Bireysel öğrenme farklılıklarını her zaman gözetir ve en kolay öğrenme yollarını belirleyerek çalışmalaraımı bu doğrultuda gerçekleştiririm. Öğrenciyi her zaman öğrenmede kontrollü özgür bırakırım.
Öğrencilerin bireysel gereksinimlerini nasıl karşılayabilirim?
Öğrenciye rehberolurum, ilgi ve ihtiyaçlarını belirler öğrenmişlik düzeylerini sürekli değerlendirme araçları ile belirlerim. isteklerini önceden belirler süreç içerisinde bilgiye ulaşmasındaki zorlukları yenmede yol gösteririm.Öğrenci bilgiye ulaştıkça istek artacak ve zevk alacaktır.
Gazi ÖZKESKİN Halil YILMAZ Mustafa ACAR Rüstem TULACI

21 Ekim 2009 Çarşamba

MODÜL 7 Biyolojik Makineler.Grup:Çiğdem Çevik,Nuran Dağdeviren,Gökhan Yüksel,Eray Tokdemir

Projeye başlarken ele alınacak konu, içeriği, konunun amacı net bir şekilde belirlenir.Beklentiler beirtilir.Görev dağılımı ve sorumluluklar gereğince açıklanır.

Projenin yürütülmesinde projenin gecikmemesi ve vaktinde tamamlanması amacıyla bir zaman çizelgesi hazırlanır ve öğrencinin projeye katılımının takibi sağlanır.

projeyi gerçekleştirirken konunun içeriğine göre grup üyeleri seçilir,grupları yönetmek amacıyla grup başkanları seçilir ve üyelerin çalışmaya katılımının takibi yapılır.

Proje üzerinde gereğince çalışma yapabilmek için gerekli materyaller kullanılır,teknoloji sayesinde, zenginleştirilmiş öğretim stratejilerinden yararlanılır,gerk görülürse çeşitli dış kaynaklardan, imkanlardan faydalanılır.

19 Ekim 2009 Pazartesi

MODÜL 6 ÖĞRENDİKLERİM

Bu modül, öğrencilerin öz-yönelimli öğrenen olmalarının ve öğretimin öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre tasarımlanmasının önemini kavramınıza yardımcı oldu mu? Nasıl?

Çoklu zeka kuramına göre öğretmenliğimizin kara düzen olduğunu ve bizim bu konuda ne kadar eksik kaldığımızı, proje çalışmalarının ve teknoloji kullanımının tek başına öğrenmede üst düzey düşünmeye giden yol olmadığını öğrendik. Bu öğrenmeye ulaşmanın yolu bireysel öğrenme biçimleriyle olacağını anladık. Görsel duyuşsal kinestetik öğrenme biçimlerini kullanarak öğrencimin hangi bilgiyi işlediğini ve öğrenebileceğimi anladım. insan beyni Sağ beyin-sol beyin öğrenme farklılıklarını gözeterek öğrencimin öz yönelim sürecine ulaşmada katkıda bulunabiliriz. Teknoloji kullanma becerikleri elde edildikten sonra öğrencilerimize nasıl fayda vereceğini kavradık. Bilgisayar bilişim teknolojisiyle öğrencilerime nasıl öğrenebilecekleri hakkında fırsatlar verebileceğimiceğimizi düşünüyoruz. Video ,slayt,resim ,müzik işleme yazılımları ve donanımlarını kullanmak, öğrencilerimin düşünme becerilerini ve hazırladıklar konuyla ilgili içeriği, kendi yetenek ve ilgilerini ortaya koyan farklı biçimlerile öğrenmelerine yardımcı olabilir; diye düşünüyoruz.

Öğrencilerime, öz-yönelimli öğrenen bireyler olmaları için nasıl yardım edebilirim?

Eğitimin yeni yaklaşım öğrenmenin kendi kendilerine gerçekleşebilmesidir. Bunu da gelişen teknolojik ortamda güzel hazırlanmış bir planlama ile öğrenciye teknik imkanları sağlayarak öğrenciye güven duygusu parelelinde gerçekleştirebiliriz. Öğrenciler yaptıkları çalışmalarda doğru-yanlış karışımında kendisine gerek olanı alacaktır. Aynı zamanda bunu gerçekleştirirken bazı değerlendirme araçları kullanmak alınan mesafe hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Bu çalışmalar yapılırken öğrencilerin öğrenme tekniklerinin de bilinmesi gereklidir. Bu sayede yapılacak çalışmalarda farklı öğrenme tekniklerine sahip olan bireyler için uygun yönlendirmelerle öğrencilerin hem öğrenmesini hem de kendilerine güvenmeleri sağlanmış olabilir.

Öğrencilerin bireysel gereksinimlerini nasıl karşılayabilirim?

Öğrenci hakkında öncelikli yapıması gereken şey gereksinimlerinin tespitidir. Bu yapıldıktan sonra öğrenciye sunulan teknik imkanları sağlama ve sorumluluk vererek güven duyulduğunu hissettirmek öğrenciye özgüven kazandırır. Öğrencinin değerlendirme araçları ile gereksinimlerini karşılama yanında öğrenci öğretmen görüşmeleri ile de rehberlik çalışması kururlur. Böylece bireysel ihtiyaçları karşılnmış olan öğrenci zorlukların altından kalkmada ve problemlerin çözümünde daha aktif olacaktır.